Föräldraträff hösten 2018

Att känna igen sig i varandra

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldrarträffar.

Välkommen till samtal med andra föräldrar som också relativt nyligen fått en diagnos för sitt barn.

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap. Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med föräldrar i liknande situation. Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

Tid

Vi kommer att träffas vid två tillfällen med några veckors mellanrum.

Träff 1: tis den 30 oktober kl 13-16, Uppsala, Rudbecklaboratoriet, plan 2, sal Getrud Bell- Elion.
Träff 2: tis den 27 november kl 13-16, Uppsala, Rudbecklaboratoriet plan 3, sal Rita Levi-Montalcini.
Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas. Intyg som styrker vid träffarna lämnas av CSD.

Hur anmäler jag mig?
Anmäl ditt intresse till: sallsyntadiagnoser@akademiska.se
Ange namn och telefonnummer och vilken diagnos ert barn har.

Kontaktuppgifter
CSD Uppsala-Örebro
Telefon: 018-611 11 34, 019-602 22 56
E-post: sallsyntadiagnoser@akademiska.se