Tvärtemot vad många människor tror får man faktiskt ofta skicka blommor till patienter som ligger sjukhus. Det är vissa avdelningar som typiskt sätt skiljer sig åt varpå det kan vara värt att dubbelkolla innan man skickar.

Vad man bör tänka på innan man skickar blommor till sjukhus:

  1. Kontrollera sjukhusets policy när det gäller att ta emot blommor och gåvor. Vissa sjukhus tillåter inte blommor på vissa avdelningar, såsom intensivvårdsavdelningar.
  2. Mottagarens hälsotillstånd: Tänk på mottagarens hälsotillstånd och om blommorna kan påverka deras tillstånd.
  3. Transport: Kontrollera om det finns begränsningar för att ta med blommor in på sjukhuset och se till att de är säkert packade vid leveransen.
  4. Begränsad tillgång till vatten: Många sjukhusrum har begränsad tillgång till vatten, så välj tåliga blommor som inte kräver regelbunden vattning.

Genom att ta hänsyn till ovanstående faktorer kan du säkerställa att blombuden är en uppskattad gest för den som är sjuk och för mottagarens omgivning.

Tips – blombud som skickar blommor i Sverige