Länkar

CSD Sverige

Centrum för sällsynta diagnoser – Karolinska Universitetssjukhuset
Centrum för sällsynta diagnoser – Södra sjukvårdsregionen
Centrum för sällsynta diagnoser – Sydöst
Centrum för sällsynta diagnoser – Västra götaland

________________________________________________

Kurser

Cancer in people with intellectual disabilities

________________________________________________

Mer information om sällsynta diagnoser

Information om genetiska sjukdomar (GenSvar)
Klinisk genetik – Akademiska sjukhuset
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (Facebook)
Orphanet Sverige
Sällsynta hälsotillstånd (Socialstyrelsen)
Vårdprogram, Svensk Neuropediatrisk Förening
Ågrenska

______________________________________________

Övriga centrumbildningar

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Mun-h-center
Nationellt center
Patientinformation (Eurogentest)

______________________________________________

Patientnätverk

Eurordis – Rare Diseases Europe
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser (NOC)
Our normal – Hitta nya familjekontakter
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Riksförbundet sällsynta diagnoser
Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn (FUB)
Svenska downföreningen