Länkar

CSD Sverige

Centrum för sällsynta diagnoser – Karolinska Universitetssjukhuset
Centrum för sällsynta diagnoser – Södra sjukvårdsregionen
Centrum för sällsynta diagnoser – Sydöst
Centrum för sällsynta diagnoser – Västra götaland

________________________________________________

Kurser

Cancer in people with intellectual disabilities

På Habiliteringen arrangerar vi flera kurser, grupper och utbildningar. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen, är anhörig eller ingår i nätverket kring någon som har funktionsnedsättning.
Sök efter kurser och anmäl dig

________________________________________________

Mer information om sällsynta diagnoser

Information om genetiska sjukdomar (GenSvar)
Klinisk genetik – Akademiska sjukhuset
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (Facebook)
Orphanet Sverige
Sällsynta hälsotillstånd (Socialstyrelsen)
Vårdprogram, Svensk Neuropediatrisk Förening
Ågrenska

______________________________________________

Övriga centrumbildningar

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Mun-h-center
Nationellt center
Patientinformation (Eurogentest)

______________________________________________

Patientnätverk

Eurordis – Rare Diseases Europe
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser (NOC)
Our normal – Hitta nya familjekontakter
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Riksförbundet sällsynta diagnoser
Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn (FUB)
Svenska downföreningen